Contributie overzicht 2023

De contributie is vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering die plaatsvond op 17 November 2022. Ter introductie volgt eerst een schema van de leeftijdsindeling 2023. 

Leeftijdsindeling 2023
Jeugd Geboortejaar  
Mini's 2016 en later min. 6 jaar
C - pupillen 2015  
B - pupillen 2014  
A - pupillen 2013 - 2012  
D - junioren 2011 - 2010  
C - junioren 2009 - 2008  
B - junioren 2007 - 2006 U18
A - junioren 2005 - 2004 U20
     
Senioren 2003 en eerder
Masters 1988 en eerder

 

Contributie-overzicht 2023
             
  Contributie ARV Ilion Bijdragen AtletiekUnie Incasso
  per kwartaal contributie wedstrijd-licentie totaal 1e kwartaal 2e, 3e en 4e kwartaal
Baan/jeugd            
Minipupillen 42,00 16,45 0,00 16,45 58,45 42,00
Pupillen 53,25 16,45 8,90 25,35 78,60 53,25
C/D-junioren 54,75 17,35 15,85 33,20 87,95 54,75
A/B-junioren 67,00 17,35 15,85 33,20 100,20 67,00
Senioren 72,75 18,80 25,35 44,15 116,90 72,75
Masters 64,50 18,80 25,35 44,15 108,65 64,50
             
Loopgroepen            
Hardlopers            
 – met licentie 53,00 18,80 25,35 44,15 97,15 53,00
 – zonder licentie 53,00 18,80 0,00 18,80 71,80 53,00
Fit/Nordic-walkers 43,00 18,80 0,00 18,80 61,80 43,00
             
Overige bedragen:          
Administratiekosten AU voor nieuwe leden 8,30      
Administratiekosten Ilion voor nieuwe leden 13,65      
Overschrijvingskosten AU   11,35      
Gastlid     72,75 per kwartaal  
Donateur vanaf     50,00 per jaar  
             
Bij aanmelding vóór 1 oktober wordt de volledige jaarbijdrage voor de Atletiekunie in rekening gebracht.
Bij aanmelding vanaf 1 oktober slechts 1/4 van de jaarbijdrage.
             
De inning van de contributie gebeurt via een incasso-machtiging.  
Contributie Overzicht