ARV Ilion logo

Corona update 12-01-2021

Samenvatting

1

TRAININGEN IN DUIDELIJK VAN ELKAAR GESCHEIDEN GROEPEN VAN MAX. 2 PERS.*

2

WE MELDEN ONS VOOR ELKE TRAINING AAN BIJ DE TRAINER

3

WE WASSEN DE HANDEN VOOR EN NA HET TRAINEN

4

DE INDOORHAL IS GESLOTEN VOOR TRAININGEN

5

KANTINE, KLEEDKAMERS EN TERRAS ZIJN GESLOTEN

6

GEEN OUDERS/VERZORGERS BINNEN DE HEKKEN

7

HOUD 1,5M AFSTAND*

8

WE TRAINEN NIET ZELFSTANDIG

9

WE GAAN DIRECT NAAR ONZE TRAINER

10

WE NEMEN GEEN MATERIALEN VAN DE ACCOMMODATIE MEE

*Geldt niet voor personen tot en met 17 jaar

 

Jeugd tot en met 17 jaar

De nieuwe maatregelen zijn niet geldig voor deze groep. Pupillen en CD-junioren kunnen dus normaal blijven trainen. AB-junioren zullen aangepast moeten trainen indien zij met personen boven de 18 jaar trainen. Wel moeten jeugdleden van 13 jaar tot en met 17 jaar 1.5m afstand houden tot de andere leeftijdsgroepen.

 

Personen van 18 jaar of ouder

·         Meld je voor de training aan bij je eigen trainer.

·         Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, toezicht van een trainer is in alle gevallen vereist.

·         Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes;

·         Iedereen traint buiten.

·         Het is niet toegestaan om in de indoorhal te zijn, met enkel een uitzondering voor het pakken van materiaal.

·         De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie moet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, welke deze niet mag weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine

·         Trainingen vinden plaats groepen van maximaal 2 personen. Dit is exclusief trainer.

·         Indien mogelijk wordt het dragen van een mond- en neuskapje aangeraden.


 

 

 

 

Het protocol is geldig vanaf 15 december 2020 tot en met 9 februari.

Heb je vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en/of fasering van dit protocol? Deze kunnen gesteld worden aan Thomas van Klaveren (secretaris) via tvklaveren@live.nl of 0639588720. De trainer of sectie neemt contact met jou op over jouw eigen trainingen of die van jouw kind.

 

Het Bestuur


 

Protocol Corona Ilion 15-12-2020

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

·         Meld je voor de training aan bij je eigen trainer.

·         Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.

·         Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes.

·         Was de handen ook met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

·         Blijf thuis als je een van de (ook milde!) symptomen hebt.

·         Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.

·         Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor pupillen).

·         Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

·         Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Je kan tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek worden, blijf daarom thuis tot 10 dagen na het laatste contact.

·         Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·         Vermijd het aanraken van je gezicht.

·         Schud geen handen.

·         Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat je het gebruikt.

·         Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.

·         Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en/of bestuursleden op.

·         Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.

·         Wanneer een persoon vaak gewaarschuwd moet worden wanneer deze zich niet aan de regels houdt, kan het bestuur besluiten om de persoon de toegang tot de accommodatie en/of de training te weigeren.

·         Indien mogelijk wordt het dragen van een mond- en neuskapje aangeraden.

 

Accommodatie regels voor iedereen

·         Het is niet toegestaan om in de indoorhal te trainen.

·         Het is niet toegestaan om in de indoorhal te zijn, met enkel een uitzondering voor het pakken van materiaal.

·         De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie moet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, deze mag het hesje niet weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine.

·         Het krachthok is dicht

·         Het is niet toegestaan materialen mee te nemen van de Ilion accommodatie.

·         De kantine en terras van Ilion (Ilionhouse) blijft tot nadere berichtgeving gesloten. (Koffie halen is er dus niet bij)

·         De kleedruimtes blijven tot nadere berichtgeving gesloten.

·         Het loopverkeer op de accommodatie wordt aangegeven door middel van duidelijke pijlen op de grond.

·         Ouders/verzorgers komen niet binnen de hekken.

·         Niet leden dienen zich te registeren door middel van de QR-code aan het hek bij binnenkomst.

 

Trainingsregels personen 18 jaar en ouder.

·         Trainingen vinden buiten plaats in groepen van maximaal 2 personen. Dit is exclusief trainer.

·         Dit geldt ook voor trainingen buiten de Ilion accommodatie, bijv in het Van Tuyllpark of op de openbare weg.

 

Regels omtrent reizen voor iedereen

·         Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van Ilion op zodat de trainers rekening kunnen houden met de toestroom.

·         Kom alleen wanneer voor jou een training gepland staat.

·         Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

·         Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.

·         Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.

·         Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.

·         Ga voordat je vertrekt, thuis naar het toilet.

·         Reizen buiten de regio Haaglanden wordt afgeraden.

·         Verlaat direct na de training de accommodatie. Ga direct naar huis, zonder enige tussenstop.

 

Regels voor medische behandelingen

Voor behandelingen in het fysiohok van de vereniging gelden dezelfde regels als voor medische contact beroepen.

Q&A

 

Ouders

-          Verandert er iets voor de trainingen van mijn kind?

Nee, niet ten opzichte van 29 september. De sectie jeugd zal hierover indien nodig meer informatie verschaffen

 

-          Mag ik even naar de wc als ik op mijn kind wacht?

Nee, ouders en/of verzorgers mogen niet op de accommodatie komen.

 

Atleten

-          Mag ik naar de wc tijdens het trainen?

Ja. Probeer het wel te voorkomen door van tevoren thuis naar de wc te gaan. Was na gebruik van de wc je handen.

 

-          Moet ik in een groep van 2 personen 1,5m afstand houden?

Ja, 1,5m afstand houden geldt te allen tijde voor personen vanaf 18 jaar.

 

Trainers

-          Mag ik nog materiaal pakken uit de indoorhal om buiten te trainen?

Ja. Het pakken van materialen die in de indoorhal of het materialen hok in de indoorhal staan is toegestaan. Probeer de tijd die binnen in de indoorhal wordt doorgebracht tot een absoluut noodzakelijk minimum te beperken.

 

-          Mag ik mijn krachttraining buiten doen?

Het is niet toegestaan om materialen vanuit het krachthok buiten te gebruiken. Een krachttraining kan buiten alleen in aangepast vorm plaats vinden.

 

-          Waar kan ik het gele 1,5m veiligheidshesje vinden?

In het halletje voor de kantine hangt aan de kapstok een vestje. Bovenop de kapstok staat ook een doos met nieuwe vestjes.

 

-          Ik ben de eerste trainer op de accommodatie dus ik moet het gele 1,5m veiligheidsvestje aan. Moet ik nu politie agent gaan spelen?

Nee. Het hesje in een teken dat wij nagedacht hebben over onze regels. Het is belangrijk dat wanneer je het hesje draagt je extra oplet dat iedereen zich aan de regels houdt en dat je benaderbaar bent voor vragen en/of opmerkingen. Zie je iets fout gaan, dan mag je er best wel wat van zeggen. Voor de antwoorden mag je verwijzen naar het protocol en voor acute vragen mag altijd contact worden opgenomen met de verantwoordelijke binnen het bestuur (Thomas van Klaveren, 0639588730 of tvklaveren@live.nl)

 

-          Ik ben klaar met training geven en ik wil naar huis, wat moet ik met mijn gele 1,5m veiligheidshesje doen?

Ben je niet de laatste trainer op de baan? Geef het vestje dan door aan een andere trainer, deze mag het veiligheidsvestje niet weigeren.

Ben je wel de laatste trainer op de baan? Hang het hesje weer terug in het halletje voor de kantine.

 

-          Ik heb een groep van 10 atleten, mag ik nog training komen geven?

Het is nog steeds mogelijk om in een aangepaste vorm training te komen geven. Echter is het niet mogelijk om met alle 10 de atleten tegelijkertijd te trainen. Dit mag slechts met maximaal 2 atleten, exclusief trainer.

 

-          Ik ben met 2 atleten op de baan, mag ik er dan bij staan?

Ja, je mag bij de groep gaan staan, maar wel op 1,5 meter. Trainingen vinden plaats in een groep van maximaal 2 personen. Dit is exclusief trainer.

 

-          Ik geef training aan een groep van 17-jarigen en 18-jarigen, geldt de maximaal 2 personen regel ook in dat geval?

Ja. Al zit er maar een enkele 18-jarige in jouw groep, dan geldt de regel: Trainingen vinden plaats in een groep van maximaal 2 personen. Dit is exclusief trainer.

 

-          Ik wil voor de training begint een kopje koffie halen in de kantine, mag dat?

Nee, de kantine is dicht en de uitgifte van drank en voedsel is verboden.

 

 

 

 
ARV Ilion logo

Nieuw Corona protocol per 18 November 2020

Samenvatting

1

trainingen kunnen door in duidelijk van elkaar gescheiden groepen van max. 4 pers.*

2

we melden ons voor elke training aan bij de trainer

3

we wassen de handen voor en na het trainen

4

maximaal 30 pers. in de indoorhal*

5

kantine, kleedkamers en terras zijn gesloten

6

geen ouders/verzorgers binnen de hekken

7

houd 1,5m afstand*

8

we trainen niet zelfstandig

9

we gaan direct naar onze trainer

10

we reizen alleen of met personen uit ons huishouden*

*Niet geldig voor personen tot en met 17 jaar

 

Jeugd tot en met 17 jaar

De nieuwe maatregelen zijn voor deze groep niet geldig. Pupillen en CD-junioren kunnen dus normaal blijven trainen. AB-junioren zullen aangepast moeten trainen indien zij met personen boven de 18 jaar trainen.

 

Personen van 18 jaar of ouder

 • Meld je voor de training aan bij je eigen trainer.
 • Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.
 • Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes;
 • Iedereen traint zo veel als mogelijk buiten. (Dus ook met regen!) 
 • Het is verboden om met meer dan 30 personen in totaal in de indoorhal te zijn.
 • Van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 22:00 geldt een maximum van 4 personen per trainingsgroep in de indoorhal. Dit is exclusief trainer.
 • De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie moet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, welke deze niet mag weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine
 • Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.

 

 Het protocol is geldig vanaf 18 november 22:00.

Heb je vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol? Deze kunnen gesteld worden aan Thomas van Klaveren (secretaris) via tvklaveren@live.nl of 0639588720. De trainer of sectie neemt contact met jou op over jouw eigen trainingen of die van jouw kind.

 

Het Bestuur

 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Meld je voor de training aan bij je eigen trainer.
 • Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.
 • Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes.
 • Was de handen ook met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Blijf thuis als je een van de (ook milde!) symptomen hebt.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor pupillen).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Je kan tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek worden, blijf daarom thuis tot 10 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat je het gebruikt.
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en/of bestuursleden op.
 • Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.
 • Wanneer een persoon vaak gewaarschuwd moet worden wanneer deze zich niet aan de regels houdt, kan het bestuur besluiten om de persoon de toegang tot de accommodatie en/of de training te weigeren.

 

Accommodatie regels voor iedereen

 • Iedereen traint zo veel als mogelijk buiten. (Dus ook met regen!) 
 • Het is verboden om met meer dan 30 personen in totaal in de indoorhal te zijn.
 • Van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 22:00 geldt een maximum van 4 personen per trainingsgroep in de indoorhal. Dit is exclusief trainer.
 • De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie moet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, deze mag het hesje niet weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine.
 • De grootste hoogspringmat ligt standaard met de lange zijde tegen de muur aan. Indien de mat wordt gebruikt voor hoogspringen mag deze ‘dwars’ over de baan worden gelegd, louter buiten de spitstijden maandag tot en met vrijdag 19:00-22:00
 • Het krachthok is toegankelijk voor maximaal 4 personen tegelijkertijd. De krachthokcommissie maakt hiervoor een schema die bindend is.
 • Het is verboden materialen mee te nemen van de Ilion accommodatie.
 • De kantine en terras van Ilion (Ilionhouse) blijft tot nadere berichtgeving gesloten. (Koffie halen is er dus niet bij)
 • De kleedruimtes blijven tot nadere berichtgeving gesloten.
 • Het loopverkeer op de accommodatie wordt aangegeven door middel van duidelijke pijlen op de grond.
 • Ouders/verzorgers komen niet binnen de hekken.
 • Niet leden dienen zich te registeren door middel van de QR-code aan het hek bij binnenkomst.

 

 

 

Trainingsregels personen 18 jaar en ouder.

 • Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.
 • Buiten op de atletiekbaan traint ook iedereen in duidelijk van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer. Dit geldt ook voor trainingen buiten de Ilion accommodatie.

 

Regels omtrent reizen voor iedereen

 • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van Ilion op zodat de trainers rekening kunnen houden met de toestroom.
 • Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
 • Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
 • Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
 • Ga voordat je vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Reizen buiten de regio Haaglanden wordt afgeraden.
 • Verlaat direct na de training de accommodatie. Ga direct naar huis, zonder enige tussenstop.

 

Regels voor medische behandelingen

 • Voor behandelingen in het fysiohok van de vereniging gelden dezelfde regels als voor contact beroepen. Er geldt onder andere:
 • Alleen behandeling op afspraak.
 • Maximaal 2 personen in het massage hok. Personen tot en met 17 jaar niet meegeteld.
 • Registratieplicht.
 • Mondkapjes plicht voor behandelaar en klant.

 

 

Q&A

 

Ouders

 • Verandert er iets voor de trainingen van mijn kind? 

Nee, niet ten opzichte van 29 september. De sectie jeugd zal hierover indien nodig meer informatie verschaffen

 

 • Mag ik even naar de wc als ik op mijn kind wacht?

Nee, ouders en/of verzorgers mogen niet op de accommodatie komen.

 

Atleten

 • Mag ik naar de wc tijdens het trainen?

Ja. Probeer het wel te voorkomen door van tevoren thuis naar de wc te gaan. Was na gebruik van de wc je handen.

 

 • Moet ik in een groep van 4 personen 1,5m afstand houden?

Ja, 1,5m afstand houden geldt te allen tijde voor personen vanaf 18 jaar.

 

Trainers

 • Waar kan ik het gele 1,5m veiligheidshesje vinden?

In het halletje voor de kantine hangt aan de kapstok een vestje. Bovenop de kapstok staat ook een doos met nieuwe vestjes.

 

 • Ik ben de eerste trainer op de accommodatie dus ik moet het gele 1,5m veiligheidsvestje aan. Moet ik nu politie agent gaan spelen?

Nee. Het hesje in een teken dat wij nagedacht hebben over onze regels. Het hebben van een aanwijsbare verantwoordelijk op de accommodatie is hier onderdeel van. Het is belangrijk dat wanneer je het hesje draagt je extra oplet dat iedereen zich aan de regels houdt en dat je benaderbaar bent voor vragen en/of opmerkingen. Voor de antwoorden mag je verwijzen naar het protocol en voor acute vragen mag altijd contact worden opgenomen met de verantwoordelijke binnen het bestuur (Thomas van Klaveren, 0639588730 of tvklaveren@live.nl)

 

 • Ik ben klaar met training geven en ik wil naar huis, wat moet ik met mijn gele 1,5m veiligheidshesje doen?

Ben je niet de laatste trainer op de baan? Geef het vestje dan door aan een andere trainer, deze mag het veiligheidsvestje niet weigeren.

Ben je wel de laatste trainer op de baan? Hang het hesje weer terug in het halletje voor de kantine.

 

 • Ik heb een groep van 30 atleten, mag ik nog training komen geven

Ja, de groepen dienen opgedeeld te worden in groepen van maximaal 4 personen. Deze groepen dienen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De groepen mogen niet met elkaar gemixt worden. Er geldt geen maximum van 4 of 30 personen in totaal buiten op de atletiekbaan.

 

 • Ik wil voor de training begint een kopje koffie halen in de kantine, mag dat?

Nee, de kantine is dicht en de uitgifte van drank en voedsel is verboden.

 

 • Ik ben met 4 atleten op de baan, mag ik er dan bij staan?

Ja, je mag bij de groep gaan staan. Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.

 

 • Ik geef training aan een groep van 17-jarigen en 18-jarigen, geldt de maximaal 4 personen regel ook in dat geval?

Ja. Al zit er maar een enkele 18-jarige in jouw groep, dan geldt de regel: Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.

 

 

ARV Ilion logo

Protocol voor alle leden Ilion per 14 oktober


Samenvatting:

1

TRAININGEN KUNNEN DOOR IN DUIDELIJK VAN ELKAAR GESCHEIDEN GROEPEN VAN MAX. 4 PERS.*

2

WE MELDEN ONS VOOR ELKE TRAINING AAN BIJ DE TRAINER

3

WE WASSEN DE HANDEN VOOR EN NA HET TRAINEN

4

MAXIMAAL 30 PERS. IN DE INDOORHAL*

5

KANTINE, KLEEDKAMERS EN TERRAS ZIJN GESLOTEN

6

GEEN OUDERS/VERZORGERS BINNEN DE HEKKEN

7

HOUD 1,5M AFSTAND*

8

WE TRAINEN NIET ZELFSTANDIG

9

WE GAAN DIRECT NAAR ONZE TRAINER

10

WE REIZEN ALLEEN OF MET PERSONEN UIT ONS HUISHOUDEN*

Niet geldig voor personen tot en met 17 jaar

Lees meer
ARV Ilion logo

Corona update 30 september

Update Corona maatregelen, naar aanleiding van de persconferentie van 28 september.

Het goede nieuws is, dat we gewoon kunnen blijven sporten en trainen. Ilion blijft open. Helaas wel met de volgende beperkingen, die ingaan op dinsdag 29 september om 18:00 uur en vooralsnog voor 3 weken gelden. 

 • De kantine gaat dicht
 • Geen publiek en/of ouders bij wedstrijden en trainingen. Voor pupillen gaan we terug naar het Kiss & Ride systeem van enkele maanden geleden: de trainers vangen de kinderen op bij het hek.
 • Het CD kamp gaat niet door. Degene die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen nog nader bericht
 • De Clubkampioenschappen gaan niet door

En verder:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Heb je klachten (verkoudheid, koorts, hoesten, benauwdheid)? Ga dan naar huis en laat je testen.

Lees meer
ARV Ilion logo

Corona maatregelen update 18 september

Na de persconferentie van vrijdag 18 september kunnen we enigszins opgelucht ademhalen; de verscherpte Corona maatregelen treffen Ilion niet direct. Wel is het duidelijk dat we ons allemaal strikt aan de bestaande maatregelen moeten houden, om niet het risico te lopen dat ook sportverenigingen opnieuw worden getroffen door beperkingen.

Daarom het dringende verzoek je aan de volgende maatregelen te houden:

Lees meer
ARV Ilion logo

COVID-19 Protocol voor C en D-Junioren (10 mei 2020)

Jeugd 13 tot en met 18 (junioren C, D, B en A1)

Iedereen houdt zich aan de algemene veiligheids-, hygiëne-, accommodatie en reisregels.

Alle trainingen van atleten 13 tot en met 18 jaar worden per 7 mei 2020 hervat conform oorspronkelijk schema.

De volgende specifieke regels worden in acht genomen:

Specifieke veiligheids- en hygiëneregels

·       Kinderen van 13 tot en met 18 jaar houden 1,5m afstand tot anderen.

·       Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling niet 1,5m te houden.

·       Atleten en trainers dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen (bij symptomen of ziekte blijf thuis!). Dit is voor de fysieke veiligheid van atleet en trainer

·       Het gebruik van materialen wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt.

·       Trainers zorgen ervoor dat materialen na gebruik door de groep ontsmet worden.

 

Lees meer
ARV Ilion logo

COVID-19 Protocol Sectie loopgroepen (11 mei 2020)


Loopgroepen

Iedereen houdt zich aan de algemene veiligheids-, hygiëne, accommodatie en reisregels!

Alle lopers worden geïnformeerd over trainen door hun eigen trainer.

Individueel trainen is op de Ilion accommodatie niet toegestaan.

Lees meer
ARV Ilion logo

COVID-19 Procotol Sectie Baan, incl krachthonk (10 mei 2020)


Wedstrijdsport

Iedereen houdt zich aan de algemene veiligheids-, hygiëne-, accommodatie en reisregels.

Onderstaande regels zijn van toepassing vanaf maandag 11 mei tot nader order.

Specifieke accommodatieregels

De volgende personen mogen gebruik maken van het krachthok.

Atleten

Trainers

Mireailla Demireva

Rini van Leeuwen

Dion van Kessel

Jaap van der Plaat

Stephan Dekker

Piet Meijdam

Karlien Sleper

Chantal van der Plaat

Lisanne Hagens

Timo de Water

Jeanelle Scheper 

Marlies Larsen

Kiliana Heymans

 

Kristina Tergau

 

Atleten zijn A- of selectiestatus houder overeenkomstig met het advies van de Rijksoverheid, NOC*NSF en atletiekunie

Krachthonk

 • Te allen tijde mogen er maximaal 3 mensen aanwezig zijn in het krachthonk.
 • Het is niet toegestaan om materialen uit het krachthonk buiten te gebruiken.
 • Gebruik zo veel als mogelijk verschillend materiaal per atleet.
 • Desinfecteer materiaal direct na gebruik (niet pas na de training) indien anderen in de ruimte zijn en/of gebruik maken van de materiaal

Lees meer
ARV Ilion logo

COVID-19 Junioren A en B van Sectie Baan (10 mei 2020)


Jeugd 13 tot en met 18 (junioren C, D, B en A1)

Iedereen houdt zich aan de algemene veiligheids-, hygiëne-, accommodatie en reisregels.

Alle trainingen van atleten 13 tot en met 18 jaar zijn per 7 mei 2020 hervat conform oorspronkelijk schema. 

De volgende specifieke regels worden in acht genomen:

Specifieke veiligheids- en hygiëneregels 

·       Kinderen van 13 tot en met 18 jaar houden 1,5m afstand tot anderen.

·       Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling niet 1,5m te houden.

·       Atleten en trainers dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen (bij symptomen of ziekte blijf thuis!). Dit is voor de fysieke veiligheid van atleet en trainer

·       Het gebruik van materialen wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt.

·       Trainers zorgen ervoor dat materialen na gebruik door de groep ontsmet worden.

Lees meer
ARV Ilion logo

COVID-19 Protocol voor Pupillen (10 mei 2020)


Jeugd tot en met 12 jaar (mini’s en pupillen)

Iedereen houdt zich aan de algemene veiligheids-, hygiëne-, accommodatie en reisregels!

Alle pupillen trainingen zijn per woensdag 29 april 2020 hervat conform oorspronkelijk schema.

BELANGRIJK

1

GEEN OUDERS/VERZORGERS BINNEN DE HEKKEN

2

HOUD 1,5M AFSTAND

3

WE GEVEN GEEN HAND

4

WE GAAN VAN TEVOREN THUIS NAAR HET TOILET

5

WE GAAN DIRECT NAAR ONZE TRAINER

6

WE WASSEN THUIS DE HANDEN NA HET TRAINEN

7

WE DOUCHEN THUIS NA HET TRAINEN

 

De volgende specifieke regels worden in acht genomen:

Lees meer

Kiss&Ride voor ouders van pupillen en jeugd

Gelukkig kunnen de pupillen en jeugd weer trainen. Niet alleen van ons, maar ook van de hockey, de Birds  en van tennis. En voor alle verenigingen geldt: de ouders moeten de kinderen afzetten, maar hebben geen toegang tot het terrein. Omdat we veel verkeer verwachten heeft de gemeente een Kiss&Ride systeem bedacht voor de parkeerplaats bij Ilion/hockey/tennis.

Lees meer