Privacy Verklaring ARV Ilion

Atletiek & Recreatie Vereniging Ilion ( ARV Ilion) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Veilig Sportklimaat

Ilion is een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensover-schrijdend gedrag. Met andere woorden, we willen een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt!

Eén van de maatregelen genomen ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bepaalde kaderleden en functies. Het invoeren van een VOG is geen garantie maar geeft wel meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan (een strafbaar feit heeft gepleegd i.v.m. seksueel wangedrag) met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Lees meer