Toelichting inning contributie 1e kwartaal

In dit nieuwe jaar wordt omstreeks 27 januari de contributie geïncasseerd voor het 1e kwartaal van 2023. De ervaring leert dat nogal wat mensen het geïncasseerde bedrag niet meteen herkennen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de jaarbijdrage aan de Atletiekunie in één keer bij de contributie van het eerste kwartaal wordt geteld. 
Als je het geïncasseerde bedrag niet begrijpt of denkt dat het niet klopt, draai dan niet de incasso terug, maar stuur een mail naar 
contributie@ilion.nl. Als het bedrag echt niet klopt, betalen we het teveel betaalde natuurlijk terug.

Incassodata contributie 2023:
1e kwartaal 27 januari
2e kwartaal 27 april
3e kwartaal 27 juli
4e kwartaal 27 oktober

Informatie over de contributie (zoals de hoogte) is te vinden in het contributie-overzicht. Dit overzicht vind je op onze website (https://www.ilion.nl/index.php?page=581).

Ook de categorie-indeling voor jeugdleden is daar te vinden. Daarnaast kun je de berekening van jouw contributie zien op de factuur die in je eigen Ilion-account staat (te bereiken via de website).  

Theo Dijkhuizen
Contributie-inning ARV Ilion 
e-mail: 
contributie@ilion.nl

Nieuws Overzicht