In memoriam Marijke Franken

Op 6 augustus is Marijke Franken na een kort ziekbed overleden. Marijke heeft meer dan 20 jaar de contributie administratie van Ilion beheerd. Ze heeft van een rommelige kaartenbak een georganiseerd ledenbestand gemaakt. Ze blies een actieve contributie-inning nieuw leven in. Voor haar jarenlange verdienste voor de vereniging is Marijke tijdens de ALV van 1997 door de leden benoemd tot Lid van Verdienste. 

Marijke was de vrouw van Kees en moeder van Melanie en Patty.

We wensen Kees, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Nieuws Overzicht