Taken binnen de WOC

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC): Diverse rollen

De Wedstrijd Organisatie Commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden op de ilion accomodatie. Mede door de 10 indoorwedstrijden organiseren we 16 – 20 wedstrijden per jaar. Op het gebied van  wedstrijden organiseren heeft ilion landelijk een goede naam. Onze wedstrijden worden meestal druk bezocht. Voor een goed verloop van een wedstrijd zijn er elke keer veel vrijwilligers nodig. Gemiddeld 40 mensen per wedstrijd! Om niet steeds dezelfde mensen te belasten zijn we dus altijd op zoek naar uitbreiding en dientengevolge zijn er dus ook altijd veel vacatures.

Voor alle genoemde taken hieronder, geldt: je bent niet verplicht bij elke wedstrijd aanwezig te zijn. Je geeft je op voor enkele dagen per jaar dat je beschikbaar bent.

WOC - Juryleden2 keer per jaar wordt er bij ilion een cursus van 2 dagen georganiseerd. Hier worden alle regels in praktijksituaties toegelicht. Wanneer er niet direct een cursus aangeboden wordt kunt u altijd als assistent jurylid meedoen.

WOC -Assistentie bij de baanploegZij zorgen dat alles voor de wedstrijd op tijd klaar staat. Officieel jurylid zijn is niet nodig, wel handig om de regels te weten.

WOC -Electronische TijdwaarnemingMeer geinteresseerd in de techniek ? Dan vind je het vast wel leuk om in dit team mee te draaien. Geen jurycursus vereist.

WOC - Secretariaats werkzaamhedenVooral een functie achter de computer. Zo snel mogelijk de resultaten invullen om de einduitslag snel bekend te kunnen maken. Daarnaast het uitgeven van startnummers en bij pupillenwedstrijden het schrijven van de prestatiekaarten. Ook hier is geen jurykennis nodig.

WOC -Gastvrouwen en –herenWe willen onze gasten ( atleten) graag op een gezellige manier ontvangen. Te denken valt aan de aankleding van de baan / hal, vlaggen, stoelen, etc. Toezien op de gang van zaken rondom de baan, prullenbakken legen, etc. En last but not least de gasten wegwijs maken als zij daar om vragen, zodat zij zich welkom voelen bij ilion. 

Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij jurycoordinator.ilion@gmail.com