Vertrouwenspersoon Ilion

Ilion wil een vereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. En daarom is er een vertrouwenspersoon. Deze rol wordt al enige jaren vervuld door Anja Willemsen. 

 

Een introductie:

vertrouwenspersoon_2.pngAnja is van 1983 tot 2004 lid geweest van Ilion. Behalve gesport (baan) heeft ze daar o.a. kleedkamers schoongemaakt, kantinediensten gedraaid, redactie van het clubblad gedaan en is ze ploegleider bij de dames geweest. Haar werkzame carrière heeft ze ruim 23 jaar bij de politie Haaglanden doorgebracht, in haar laatste functie werkte ze bij de jeugd- en zedenrecherche.

Als vertrouwenspersoon is Anja aanspreekpunt voor alle leden als het gaat om ongewenste omgangsvormen,  agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Over dit laatste, het volgende:

Wat is seksuele intimidatie?

Dit is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in woord of daad, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.  Het kan bijvoorbeeld gaan om ongewenst aanraken of seksueel getinte opmerkingen. Iedereen heeft hierin een grens. Het kan vrouwen en mannen overkomen, kinderen en volwassenen.

  • Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt. De vereniging moet immers voor iedereen veilig en plezierig zijn.
  • Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon.
  • Een vertrouwenspersoon luistert, geeft raad, bemiddelt en kan hulp inschakelen als dat nodig is.  
  • Elk gesprek wordt uiteraard met de grootste vertrouwelijkheid en geheimhouding behandeld.

Omdat het vaak moeilijk is over voornoemde onderwerpen te praten, heeft het bestuur van Ilion  gekozen voor een vertrouwenspersoon die geen deel uitmaakt van een bestaande groep binnen de vereniging. Anja is dus niet op de baan maar wel altijd aanspreekbaar of bereikbaar per mail of telefoon:

Telefoon: 0184 600940 of 06 28568517

Email: anjawtez@hotmail.com