Informatie over Atletiek- en Recreatiesport Vereniging (ARV) Ilion

Lopen, werpen, springen en bewegen doe je bij Ilion; je leven lang! Atletiekplezier verzekerd.

Lidgroepen
Ilion heeft de volgende lidgroepen:

Jeugd- en baanatletiek (meerkamp, ver/hoogspringen, kogelstoten, sprint etc), Gastlid (talentvol lid van andere vereniging dat op specifieke onderdelen bij Ilion wil trainen), Loopgroepen en Fit/en Nordic-walk groepen.

Specifieke informatie per groep vind je elders op deze website bij Jeugd, Baan, Loopgroepen en Fit/en Nordic-walk groepen.

Indeling naar leeftijd en trainingswensen: 
Leden van Jeugd- en baanatletiek zijn atleten met een wedstrijdlicentie. Zij worden door de AtletiekUnie ingedeeld in leeftijdsgroepen en geslacht om wedstrijdprestaties zo veel mogelijk vergelijkbaar te maken. Dit zijn Pupillen (meisjes en jongens: Mini, C, B en A), Junioren (M en J: D, C, B en A), Senioren (M en V) en Masters (M en V in leeftijdsklassen van 5 jaar). 
Leden van Loopgroepen kunnen kiezen voor een lidmaatschap met of zonder wedstrijdlicentie (recreanten). Zowel de wedstrijdlopers als recreanten zijn in groepen verdeeld naar niveau en trainingsdoel.
Ook Fit/en Nordic-walkers zijn in groepen onderverdeeld naar niveau en trainingsdoel.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap is persoonlijk. Daarom dient ieder nieuw lid (of de ouders/verzorgers) het online inschrijfformulier, ‘zie wordt lid>aanmelden als lid’ in te vullen. 
Als je lid wordt van Ilion wordt je automatisch ook lid van de AtletiekUnie en wandelaars ook van de wandelbond KNBLO. Deze organisaties zorgen voor kaderzetting, regelgeving o.a. bij regionale en landelijke evenementen, opleiding trainers etc.

Opzeggen
Bij Ilion geldt een opzegtermijn van één maand vóór het verstrijken van het lopende kwartaal. Het lidmaatschap eindigt op 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december, als dit verzoek voor beëindigen tenminste 1 maand voor één van die data ingediend is. De ledenadministratie verzorgt de verdere afwikkeling met o.a. de contributie-inning. Opzeggen kan alleen digitaal in je persoonlijke account.

Kosten
Naast contributie (zie het contributie overzicht) zijn er kosten voor deelname aan wedstrijden. Verder zijn jeugd- en baanatleten verplicht bij wedstrijden clubkleding te dragen. De contributie dient vooraf per kwartaal te worden betaald in januari, april, juli en oktober. Bij inschrijving worden eenmalig administratiekosten in rekening gebracht.

Deelname aan Wedstrijden
Bij deelname aan wedstrijden wordt inschrijfgeld gevraagd door de organiserende vereniging. Pupillen en Junioren CD schrijven in via Ilion. Hiervoor wordt een wedstrijdoverzicht beschikbaar gesteld (meestal via de Site bij Sectie Jeugd). Voor het betalen van het wedstrijdgeld wordt een voorschot gevraagd. Alle informatie hierover vindt je op dit overzicht. Voor de overige leden, zorgen atleten zelf voor het inschrijven en betalen bij deelname aan wedstrijden.

Vrijwilligerswerk
Ilion is een brede atletiekvereniging die vanuit een enthousiaste en gezellige sfeer aan iedere atleet de mogelijkheid wil bieden om op zijn of haar niveau aan atletiek te doen. Dat betekent dus de jonge schoolgaande jeugd, aankomen- de talenten, topsporters, maar ook hardlopers die al dan niet deelnemen aan wedstrijden en ouderen die sportief willen wandelen.

Om dit mogelijk te maken moet er binnen de vereniging veel werk verzet worden door vrijwilligers. Velen helpen mee bij de verschillende wedstrijden en grotere evenementen die de club organiseert, anderen zijn actief in een van de vele kaderfuncties, en weer anderen verlenen hand- en spandiensten bij onderhoud, het verzorgen van bardiensten bij de openingsuren van de kantine (bij wedstrijden of na afloop van trainingen). Juist omdat Ilion een uitgegroeide ‘dorpsclub’ is, is de onderlinge verbondenheid groot en bestaan er veel contacten tussen de verschillende trainingsgroepen.

Leden of (indien onder de 16 jaar) hun ouders/verzorgers verplichten zich een aantal keren per jaar, in overleg, vrijwilligersdiensten te verrichten.

Je kunt desgewenst een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijke reglement verkrijgen bij de secretaris. Meer informatie over vrijwilligerswerk en vacatures kan je hier terugvinden.

 

Accommodatie: 

  • Rookvrije accommodatie: Bij Ilion geldt een rookverbod op het hele terrein.
  • Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Tijdens wedstrijden zijn honden op het terrein niet welkom.