CD Meerkamp - Inschrijven

Per categorie worden maximaal 36 (wegens Covid19 24) atleten tot de wedstrijd toegelaten. De wedstrijd wordt -per categorie- opgedeeld in twee groepen van 18 (12) atleten. Dat betekent dat de beste inschrijvingen automatisch geplaatst zijn. Tevens worden per categorie een aantal reserves vastgesteld, die zullen kort vóór de wedstrijd geinformeerd worden of zij alsnog mee kunnen doen.

Begin/Medio september - kort na de sluiting van de inschrijving- krijgen de atleten bericht over hun 'status', ingeschreven, reserve of afgewezen. Dat zal eveneens zichtbaar zijn op de site bij atletiek.nu.

Op de deelnemers-pagina komt tzt een lijst met de atleten die zijn toegelaten en de voorlopige groepsindeling. Wanneer een atleet uit de eerste groep zou uitvallen schuiven we iedereen een plaatsje op. Voor diegene die 'hoog' in groep 2 staan is het dus handig om toch ook even te kijken naar de aanvangstijden voor groep 1. Zie hiervoor het chronoloog.

Inschrijven gaat via  www.atletiek.nu. De kosten voor deelname staan daar vermeld en dient (via een machtiging) te worden voldaan. Incasso zal plaatsvinden ná de wedstrijden.