Overzicht van Ilion reglementen

Deze onderdeel van de Ilion website bevat een overzicht van alle reglementen en beleidsregels zoals die binnen Ilion gelden.

 

Er zijn verschillende documenten beschikbaar via de site, op het gebied van sportieve veiligheid en gezondheid, alcoholbeleid, privacyverklaring etc. Kopieen van de brondocumenten kun je hier vinden en er zijn wat sub-menu's met verdere details dan wel de web-versie van deze documenten. Tezamen vormen de documenten dit het totaal pakket aan Ilion beleid. Het eigendom van de documenten ligt primair bij het bestuur. Voor vragen e.d. kun je terecht bij de secretaris, email secretaris@ilion.nl