Sectie Baan

Sectie Baanatletiek (16 jaar en ouder)

Onder de baanatletiek vallen alle leden die trainen op werp-, spring- en loopnummers (tot 3000 meter) en ouder zijn dan 15 jaar. De atletiek kent de B-junioren (16/17), de A-junioren (18/19), de senioren en de masters (dames 35+, heren 35+).

De trainingen variëren van algemene trainingen tot specialisatie trainingen die gegeven worden door gediplomeerde (bonds)trainers. Het doel van de trainingen is het verbeteren van de prestaties, wat niet wegneemt dat het plezier minstens zo belangrijk is. Iedereen traint met een eigen doel en zo vaak als hij/zij wil, waarvan 3 keer per week onder begeleiding. De één om Olympisch kampioen te worden, de ander om lekker bezig te zijn. De trainingen zijn zodanig ingericht dat iedereen zijn of haar doel kan bereiken. Dit betekent dat er individueel of in een groep kan worden getraind. Naast trainers beschikt Ilion over de materialen die noodzakelijk zijn om een onderdeel te kunnen trainen, indien nodig worden deze aan atleten in bruikleen gegeven voor het gebruik tijdens wedstrijden.

Wedstrijden worden georganiseerd in heel Nederland. De meeste wedstrijden kennen een vrije inschrijving, wat betekent dat iedereen met een licentie zich kan inschrijven. Per onderdeel moet wedstrijdgeld worden betaald (zie ook het hoofdstuk Wedstrijdorganisatiecommissie). Daarnaast zijn er nog kampioenschappen (minimale prestatie-eis) en competitiewedstrijden.

De atletiekcompetitie bestaat uit een 3-tal wedstrijden waarbij een vereniging haar beste atleten inzet om zich te meten met andere verenigingen. 

Masters (35 jaar en ouder)

Als je 35 jaar of ouder bent en je recreatief of prestatief wilt blijven sporten in je eigen leeftijdscategorie, dan kan je je aanmelden voor de masters. Voor meer informatie kan je contact opnemen met masters@ilion.nl.Midden lange afstand (onderdeel Sectie Baanatletiek (16 jaar en ouder)

De MiLa (midden lange afstandsgroep) is een prestatiegerichte groep die zich in het zomerseizoen (april-september)  richt op baanwedstrijden op afstanden van 800 meter en langer. In de winter wordt er gecrosst en wegwedstrijden gelopen. Vanaf een leeftijd van 12 jaar kan binnen Ilion deelgenomen worden aan deze specialisatie.

Naast de MiLa is er binnen Ilion een wedstrijdgroep die zich het hele jaar richt op de wegatletiek en zijn er loopgroepen die gezamenlijk toewerken naar diverse loopevenementen.

De MiLa’s trainen drie keer per week gezamenlijk: op maandag en woensdag vanaf 19:00 (Ilion) en op zaterdagochtend (duin- / heuveltraining). 

De trainingen worden individueel gedoseerd en gericht op de persoonlijke conditie en mogelijkheden. Aanvullend op de gezamenlijke trainingen wordt er individueel getraind, wat voornamelijk bestaat uit duurlopen. De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers en duren circa anderhalf uur. De atleten die toewerken naar de nationale top worden individueel begeleidt.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt gestart met één specialisatietraining per week (woensdagavond) met de jeugdtrainer. Geleidelijk wordt dit uitgebouwd met een tweede zaterdagtraining tot vier trainingen op 16-jarige leeftijd. Een prima kans dus voor de jeugd om in te stappen!

Het plezier in het sporten vormt een belangrijk onderdeel en komt naar voren bij de gezamenlijke trainingen en wedstrijddeelname en het jaarlijkse MiLa-trainingsweekend.

Vind je hardlopen leuk en wil je prestaties leveren? Ben je geïnteresseerd in de MiLa-groep? Of vraag je je af of deze groep of juist een andere groep binnen Ilion de goede is? Neem contact op met de hoofdtrainer Rob van der Valk.