Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 6 december 2022 vanaf 20u30

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2022, werden de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke reglement niet in stemming gebracht omdat de leden-opkomst niet gelijk of hoger was dan 2/3e van het ledenaantal. Het is hierom vereist om binnen 4 weken na 17 november een bijzondere ALV te houden waar de documenten alsnog in stemming worden gebracht onder de dan aanwezigen.

Enkele exemplaren van de onderliggende documenten voor deze vergadering zijn beschikbaar in de bestuurskamer. De oplage is beperkt. De documenten zijn daarom ook digitaal (en download-baar) als bijlage van dit artikel.

Downloads:

Nieuws Overzicht