17 November: Algemene Ledenvergadering

In het November 2022 Clubblad 't Sprintje, staat de agenda voor de Algemene Ledenvergadering gepubliceerd. Deze vergadering vindt plaats op 17 november van 20:30 uur tot 22:00 uur. De onderliggende stukken (Nieuwe Statuten, Huishoudelijk Reglement, het meerjarenbeleidsplan en de begroting 2023) kun je inzien op deze site maar dan moet je wel aangelegd zijn eerst. Er zijn ook enige exemplaren uitgeprint. Je kan deze ophalen in de bestuurskamer, ze liggen op tafel in zwarte bakjes.

Het artikel op de site met daarin de onderliggende stukken (digitaal): log aan op de site en ga naar dit artikel:

https://www.ilion.nl/index.php?page=551&sid=2

 

Nieuws Overzicht