Samenvatting Bestuursvergadering van 18 mei 2022

Woensdag 18 mei vond er weer een Bestuursvergadering plaats. Hieronder kun je de belangrijkste uitkomsten nalezen:

 

 

Voorbereidingen Algemene Leden Vergadering 19 mei 2022 

·      Het financieel verslag heeft een kleine correctie ondergaan na bespreking met de Kas Commissie. De laatste versie is inmiddels (als download bestand) beschikbaar op de website.

·      Er wordt een extra agendapunt toegevoegd en dit betreft de introductie van Joke Kuipers als extra vertrouwenspersoon (met Kees Boerkamp).

·      Met betrekking tot statuten/reglementen: de zinsnede over de maximale leeftijd (70) van een bestuurslid/kandidaat bestuurslid, wordt geschrapt. 

·      Het bestuur heeft zich beraad over de kandidaten voor de Beker van Verdienste en Lid van Verdienste. 

 

Meerjaren Beleids plan / Ilion 2.0 status

·      De Leden enquete is gesloten, er zijn 116 ingevulde enquetes ontvangen. De data moet nog worden geanalyseerd en gevalideerd. Dit laatste omdat er enkele enquetes zijn binnengekomen waar het niet nog niet duidelijk is of deze wel van een Ilion lid (of ouder/verzorger van) afkomstig is.

·      Na analyse van deze gegevens (bestuursvergadering + voorzittersoverleg), kan het Ilion bestuur het huidige concept voor het meerjarenbeleidsplan, verder vormgeven. De doelstelling om deze tijdens de ALV in November te presenteer, ligt op schema.

 

Vacature Sponsoring

·      Ad Klok stopt hiermee per 1 januari 2023. Hij heeft een vacature tekst geschreven en het bestuur is ermee akkoord. Lex de Ruiter zal dit doorgeven aan Ad en ook het verdere proces mbt communicatie met hem afstemmen.

 

Klaverbladloop begroting

·      Begroting is door Ad Klok ingediend. Bestuur stemt in, behalve met het item over portofoons. Daar is mogelijk al een bestaande oplossing voor. Jeroen Bervoets zal dit met Ad opnemen.

 

Bevrijdingsvuur 2022

·      In vergelijking met andere gemeentes die meedoen aan het ophalen bevrijdingsvuur in Nijmegen, komt Zoetermeer er karig van af. Ook al heeft Ilion dit ophaal-evenement zelf geïnitieerd, zijn we wel van mening dat de Gemeente Zoetermeer iets beter mag worden neergezet qua representatie, het is immers een vast onderdeel geworden van de 5 mei viering waarbij het vuur door de jongste Ilioneesjes aan de burgemeester wordt overhandigd waarna de 5 mei viering formeel van start gaat.  Richard Pijpers zal inventariseren wat de Ilion deelnemers nodig hebben zodat we dit bij de organisatie van de Zoetermeer 5 mei viering kunnen aankaarten.

 

Sectiebestuur Baan update

·      Emiel Koolstra en Jasper de Booy stoppen als voorzitter Sectie Baan per 1 juni. Laura van Klaveren is bereid gevonden deze rol over te nemen, gesteund/backup Rini van Leeuwen.

 

Demarcatielijst

·      Cees de booy zal een afspraak maken met Asset Management Gemeente Zoetermeer ivm voortgang accommodatie updates. Lex de Ruiter zal Rob Wijsman hierover informeren.

Rondvraag

·      Voorwoord aankomende Sprintje: Lex de Ruiter is aan de beurt

·      Jubileum Feest: organisatie heeft extra handjes inmiddels, programma is 80% rond.

Nieuws Overzicht