Voorzittersoverleg: wat is er zoal besproken op 20 april 2022?

Het tweede voorzittersoverleg - dit bestaat uit Ilion bestuur aangevuld met alle sectie- en commissievoorzitters en onze twee vertrouwenspersonen - vond plaats op woensdag 20 april van 18:00-20:00 uur. Na het verwerken van pizza’s kwamen de onderwerpen als de Ilion 2.0 enquete en het concept Ilion 2.0 aan de orde. Maar ook andere onderwerpen zoals de resultaten over 2021, statuten aanpassingen, dit in het teken van de eerste ALV op 19 mei a.s.

Statuten: De door Richard Pijpers voorgestelde aanpassingen mbt Statuten en Reglementen n.a.v. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zijn besproken en worden gesteund door de vergadering. Het zal vervolgens ter goedkeuring aan de ALV op 19 mei worden aangeboden. Bij onvoldoende quorum zal er binnen 4 weken na 19 mei een extra ALV worden gepland (Conform artikel 21 lid 3a).

 

Financiën 2021: de penningmeesters hebben een toelichting gegeven over het resultaat over 2021. De uiteindelijke cijfers en deze toelichting zullen worden behandeld tijdens de ALV van 19 mei. De stukken hiervoor zullen tijdig worden gedeeld.

 

Accommodatie/Buitenbaan updates (nav bezoek gemeente aan Rob Wijsman en Lex De Ruiter jl donderdag). De komende tijd zullen er werkzaamheden door (in opdracht van de gemeente) worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het discus- en kogelslingerkooien, vervanging steeple balken, hoogspringmat, reparaties/vervanging en verankering mat-overkappingen. Een forse investering waarmee we weer jaren vooruit kunnen.

 

 

Beleid / Ilion 2.0 Concept: voorzitter Cees de Booy heeft eenieders reactie/feedback gevraagd met betrekking tot het in maart gedeelde concept document Ilion 2.0, Onze identiteit en onze toekomst. Alle vergadering deelnemers komen met feedback in de trant van meer integratie tussen secties/commissies, duidelijke positionering van atletiek breedte-sport met oog voor zowel puur recreatie, prestatief recreatie maar ook talentontwikkeling en waarbinnen ook naar het aanbod moet worden gekeken om andere leeftijds-doelgroepen te bereiken. Ook meer een beroep doen op externe partijen. Verder: de recent aangekondigde leden-enquete is gestart en loopt nog tot en met 14 mei. De data zal vervolgens worden geanalyseerd en getoetst aan dit concept Ilion 2.0. We liggen op schema om het definitieve voorstel tijdens de ALV in het najaar aan te bieden.

Nieuws Overzicht