Toekomst Ilion, denk mee: de Ilion 2.0 Enquete

Medio april zal er een email worden verstuurd naar de Ilion leden (en/of ouders/verzorgers van leden) met daarin een link naar een enquete. In de afgelopen jaren is de maatschappij veranderd. Door Corona is die verandering nog sterker geworden. Onze vereniging moet zich aanpassen aan deze veranderingen om op langere termijn ons motto "“Lopen, werpen, springen en bewegen doe je bij Ilion; je leven lang!” nog steeds waar te kunnen maken. Hiervoor is een vereniging nodig die financieel gezond is op langere termijn, voldoende leden en vrijwilligers heeft, sociale en functionele veiligheid biedt, aantrekkingskracht heeft op de inwoners van Zoetermeer en omstreken om lid te worden en blijven.

 

Om deze reden willen we als bestuur een meerjarenplan gaan opstellen, waarin beschreven is wat we willen gaan bereiken de komende jaren. De bedoeling is dat dit plan in de ALV van het najaar 2022 wordt gepresenteerd. Thema’s als leden en vrijwilligers komen aan de orde, maar ook energie/verduurzaming. 

 

We verwelkomen graag input vanuit alle leden. We hebben de vragenlijst samengesteld in samenspraak met de voorzitters van alle secties en commissies. Ook hebben we getracht de lijst zo kort mogelijk gehouden en we verwachten dat het invullen een 5 tot 15 minuten minuten tijd zal vergen.

 

In het aankomende Sprintje zal de enquete nogmaals worden aangekondigd. Dit stelt eenieder in staat om 'de raderen alvast te laten draaien'. Om in de stemming te komen......denk bijvoorbeeld aan vragen als "Wat moet Ilion vooral blijven doen, waar moet Ilion mee stoppen en wat zou Ilion meer of anders kunnen doen". En hoe zou je daar zelf een rol bij willen spelen. 

 

Affijn, genoeg stof tot nadenken zodat we in het najaar het nieuwe beleid kunnen presenteren en vervolgens met zijn allen implementeren!

 

Namens het bestuur,

 

Lex de Ruiter

a.i. secretaris

 

Nieuws Overzicht