Bijzondere ALV: digitale stemming

Tijdens de ALV op donderdag 19 mei 2022, is er een voorstel gepresenteerd met betrekking tot enkele wijzigingen van de Statuten en Reglementen, als gevolg van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (meer info: https://wbtr.nl). Omdat de opkomst van de ALV 19 mei 2022 lager was dan twee-derde van de leden van Ilion, kon het in die bewuste ALV niet in stemming worden gebracht. Binnen 4 weken is er een bijzondere ALV noodzakelijk om het alsnog in stemming te brengen. Een opkomst van 2/3e is dan niet nodig. We hebben gekozen om deze bijzondere ALV online te houden via deze digitale stem-procedure. Dit kan tot en met 16 juni 2022. Je moet hiervoor wel aanloggen op de Ilion site (rechtsboven op de Ilion home page staat een rij met icoontjes. Je moet het linker icoontje kiezen).

Dat kan met je email adres zoals deze in de ledenadministratie is geregistreerd. Na aanloggen: ga vervolgens naar dit artikel (klik hier)

  • Weet je je password niet, dan kun je deze online laten resetten.
  • Weet je niet met welk email adres je bent geregistreerd, neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadm@ilion.nl

 

Nieuws Overzicht