Alcoholbeleid

Alcoholbeleid (versie 20190612)

 

 Alcoholbeleid

Hieronder kunt u kennis nemen van het bestuursbesluit. Het bestuur gaat ervan uit dat alle leden zich aan de bepalingen van dit bestuursbesluit conformeren. Vanaf 1 januari 2014 valt de nieuwe drank- en horeca wetgeving onder de APV (Algemene Politie Verordening) en mag alcohol niet langer verkocht worden aan personen onder 18 jaar.

Voor de ARV Ilion als para commerciële instelling zijn de volgende eisen van kracht:

 • Er worden uitsluitend alcoholhoudende dranken geschonken conform de openings- en schenktijden, zoals genoemd in Artikel 6 van het Bestuursreglement Alcohol in kantine Ilion: na 12.00 uur en bij jeugd wedstrijden na 15.30 uur of na de wedstrijd als dit tijdstip eerder valt. Er wordt geen alcohol geschonken als 25% van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers gedurende hun diensttijden;
  • Juryleden, begeleiders, trainers van atleten en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van atleten;
  • Personen jonger dan 18 jaar.
 • Happy hour beleid is niet toegestaan.
 • Reclame uitingen in relatie met alcoholgebruik zijn niet toegestaan, ook niet van sponsoren.
 • Er worden uitsluitend alcoholhoudende dranken geschonken door barvrijwilligers die de cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) gevolgd hebben en/of in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne.
 • De barvrijwilliger moet bij verkoop van alcoholhoudende drank de leeftijd van de aspirant koper kunnen vaststellen en mag indien nodig vragen om legitimatie. De barvrijwilliger mag de verkoop van alcoholhoudende drank weigeren als de legitimatie niet getoond kan worden.
 • Personen die onder invloed van alcohol en/of psychotrope stoffen zijn, kan de toegang tot clubhuis en terrein geweigerd worden. 
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank door de barvrijwilliger worden geweigerd.
 • Personen die alcoholhoudende dranken doorgeven aan personen die jonger zijn dan 18 jaar, zijn in overtreding. Dat geldt ook voor ouders die hun kinderen alcoholhoudende dranken doorgeven.
 • Het Ilion House  wordt uitsluitend gebruikt voor aan ARV Ilion-gerelateerde sportactiviteiten. Afwijkende openingstijden zijn alleen toegestaan na goedkeuring van het bestuur en mogen uitsluitend sport gerelateerd zijn.
 • Het meenemen van eigen dranken (alcoholhoudend of niet) en/of foodproducten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om aangekochte dranken te nuttigen in de kleedkamers.
 • Er kan vanuit de gemeente Zoetermeer controle plaats vinden tijdens sportwedstrijden en bij andere evenementen waar alcoholhoudende dranken geschonken worden.
 • Het bestuur is gehouden aan het sanctioneren van personen die zich niet houden aan de huis- en gedragsregels.
 • Deze besluiten zijn vastgelegd in het Bestuursreglement Alcohol in kantine Ilion. Het bestuur ziet toe op de naleving van de huis- en gedragsregels en is gehouden aan het sanctioneren van personen die zich hier niet aan houden.
Reglementen en beleid Overzicht