Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Veilig Sportklimaat

Ilion is een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensover-schrijdend gedrag. Met andere woorden, we willen een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt!

Eén van de maatregelen genomen ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bepaalde kaderleden en functies. Het invoeren van een VOG is geen garantie maar geeft wel meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan (een strafbaar feit heeft gepleegd i.v.m. seksueel wangedrag) met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

De VOG wordt geregistreerd in onze Ledenadministratie met datum en verloopdatum. De verloopdatum is 3 jaar na registratiedatum.

Reglementen en beleid Overzicht