Reglementen en Beleid

Dit onderdeel van de Ilion website bevat een overzicht van alle reglementen en beleidsregels zoals die binnen Ilion gelden.

 

Er zijn verschillende documenten beschikbaar via de site, op het gebied van sportieve veiligheid en gezondheid, alcoholbeleid, privacyverklaring etc. Kopieen van de brondocumenten kun je hier vinden en er zijn wat sub-menu's met verdere details dan wel de web-versie van deze documenten. Tezamen vormen de documenten dit het totaal pakket aan Ilion beleid. Het eigendom van de documenten ligt primair bij het bestuur. Voor vragen e.d. kun je terecht bij de secretaris, email secretaris@ilion.nl

In dit artikel kun je kopieen van originele beleidsdocumenten inkijken of downloaden. Tevens zijn er directe links naar de sub-pagina's op de website voor bepaalde specifieke onderdelen:

Sportieve veiligheid en gezondheid

Regels lidmaatschap

Privacyverklaring

Alcohol beleid

 

Reglementen en beleid Overzicht