Nieuws van het Ilion bestuur

Het bestuur van Ilion vergadert om de drie weken. De eerste vergadering in 2022 vond donderdag 8 januari plaats. Naast de start van 2022 kwamen onderwerpen zoals Corona, Veiligheidsbeleid, Energie, Leden groei en de voortgang van enkele op handen zijn wijzigingen van de statuten aan de orde. Om een indruk te geven wat er zoal wordt besproken, hiieronder een kort overzicht van de discussie uitkomsten:

Het jaar begint met het treurige nieuws omtrent het overlijden van oud-trainer Piet Schoonen. De sectie loopgroepen heeft zorg gedragen voor bloemen bij zijn uitvaart en verder is er aandacht geweest voor hem op de Ilion site en Facebook. 

Met betrekking tot Corona: het ligt in de lijn der verwachting dat er iets meer ruimte komt voor de sectie Jeugd en ook voor wat betreft met trainen met meedere groepjes van 2 personen door 1 trainer. Het protocol zal zeer binnenkort worden herzien door het bestuur en de sectie- en commissie-voorzitters, alvorens het wordt gepubliceerd op de site. Verder is onze penningmeester bezig om te kijken welke steun/compensatie Ilion kan krijgen van de overheid n.a.v. de in december aangekondigde lockdown.

Ook op de site wordt gewerkt aan de publicatie van ons veiligheidsbeleid. Er zijn verschillende onderwerpen en documenten die onderdeel zijn van dit beleid. Zodra e.e.a. klaar is voor publicatie, zal dit uiteraard bekend worden gemaakt. Doel is om de informatie beschikbaar en eenvouduig toegankelijk te maken voor Ilion leden / ouders van jeugdleden. 

Energie: het is een actueel onderwerp. Het is goed dat de CBAM (Rob Wijsman en voorheen Kees Franken) het verbruik monitoren zodat we als vereniging verantwoord met energie omgaan en de kosten kunnen beheersen. December is per definitie een piekmaand – zo blijkt ook nu weer – maar het is geen verrassing dat het dec 2021 verbruik een stuk lager is dan voorgaande december maanden. Men gaat bewuster met energie om (niet onnodig lang deuren van de hal open laten staan) maar het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met minder trainingsuren vanwege Corona restricties. 

Leden groei: de secties Jeugd en Loopgroepen zijn de secties waar nieuwe leden overwegend binnenkomen, de sectie baan wordt overwegend gevoed door natuurlijk verloop vanuit de jeugd (overgang van C naar B-junioren). De secties Jeugd en Loopgroepen bruist van concrete ideeen en plannen die tot uitvoer kunnen worden gebracht zodra de Corona restricties dit toelaten. Ook zal er extra aandacht worden besteed aan vrijwilligerswerk via de nodige PR. 

Statuten Status Update: Op 1 juli 2021 ging de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in en we hebben onze. Statuten vorig jaar laten scannen door een juridisch buro. Onze statuten zagen er overwegend goed uit en een paar kleine verbeteringen zijn in de pijplijn op dit moment. Zodat deze voorbereidingen afgerond zijn, zullen de wijzingen ter goedkeuring op de agenda van Algemene Leden Vergadering komen.

Tot slot, het voorwoord in ons clubblad wordt de laatste jaren traditioneel door de voorzitter geschreven. Vanaf nu zal dit op roulatie basis plaatsvinden en voor februari zal Lex de Ruiter (ai secretaris) deze verzorgen.

Nieuws Overzicht