Ilion House weer open! Corona Protocol - update 25 Januari 2022

 

Het protocol is geldig vanaf 25 januari 2022. Heb je vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol? Deze kunnen gesteld worden aan Thomas van Klaveren via tvklaveren@live.nl of 06-39588720. De trainer of sectie neemt contact met u op over uw eigen trainingen of die van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Samenvatting: 

1

ILION OPEN VOOR IEDEREEN

2

KANTINE, KLEEDRUIMTES, DOUCHES EN WC OPEN MET CORONATOEGANGSBEWIJS*

3

KANTINE OPEN VOOR AFHALEN ZONDER CORONATOEGANGSBEWIJS

4

MONDKAPJE VERPLICHT VOOR IEDEREEN DIE NIET SPORT**

5

OUDERS, VERZORGERS EN ANDERE TOESCHOUWERS WEER WELKOM

6

OVERIGE REGELS BLIJVEN VOORLOPIG VAN KRACHT

*Alleen geldig voor atleten van 18 jaar en ouder

**Alleen geldig voor personen van 13 jaar en ouder

 

Protocol Corona Ilion 25-01-2022

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes.
 • Was de handen ook met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Blijf thuis als je een van de (ook milde!) symptomen hebt.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, tenzij dit voor het trainen niet mogelijk is. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Kijk op Rijksoverheid.nl voor de laatste regels met betrekking tot quarantaine of isolatie.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat je het gebruikt.
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en/of bestuursleden op.
 • Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.
 • Wanneer een persoon vaak gewaarschuwd moet worden wanneer deze zich niet aan de regels houdt, kan het bestuur besluiten om de persoon de toegang tot de accommodatie en/of de training te weigeren.

Accommodatie regels voor iedereen 

 • De Ilion accommodatie is open voor iedereen, ook ouders, verzorgers en/of andere toeschouwers van wedstrijden en trainingen.
 • De kantine (Ilionhouse) mag open tot 22:00 met een coronatoegangsbewijs. Iedereen boven de 18 jaar is verplicht deze te tonen wanneer hier naar gevraagd wordt.
 • De kantine (Ilionhouse) mag open voor afhalen zonder coronatoegangsbewijs. De kantinecommissie en secties zullen hier zelf over communiceren wanneer en hoe zij hier gebruik van maken
 • Het terras, kleedruimtes, douches en de wc zijn open en toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Iedereen boven de 18 jaar is verplicht deze te tonen wanneer hier naar gevraagd wordt.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje binnen in de kantine, wc, kleedkamer, indoorhal en krachthok. Atleten hoeven dit niet wanneer zij niet aan het sporten zijn.
 • De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie doet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, deze mag het hesje niet weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine.
 • Het is verboden materialen mee te nemen van de Ilion accommodatie.
 • Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, begeleiding van een atletiekunie gecertificeerde trainer is in alle gevallen vereist.

 

 

Trainingsregels binnen trainen personen van 18 jaar en ouder

 • De trainer controleert een coronatoegangsbewijs van hun atleten boven de 18 jaar wanneer de atleet de indoorhal of het krachthok in gaat. Dit moet elke training minimaal 1 keer.
 • Trainers en andere vrijwilligers hoeven niet gecontroleerd te worden op een coronatoegangsbewijs wanneer zij in functie zijn.
 • De grootste hoogspringmat ligt standaard met de lange zijde tegen de muur aan. Indien de mat wordt gebruikt voor hoogspringen mag deze ‘dwars’ over de baan worden gelegd, louter buiten de spitstijden maandag tot en met vrijdag 19:00-22:00
 • Het krachthok is toegankelijk voor 6 personen tegelijkertijd. De krachthokcommissie maakt eventueel een schema.
 • Top atleten trainen zo veel als mogelijk overdag om de drukte in de hal tijdens de avonden te ontlasten.

 

Trainingsregels buiten op de atletiekbaan voor iedereen

 • Er gelden geen specifieke maatregelen meer.

 

Trainingsregels buiten de baan voor iedereen

 • Er gelden geen specifieke maatregelen meer.

 

Stappenplan werken met de corona check app

 

 • Via deze link vind je meer informatie over het werken met de corona check app.
 • Bezoekers moeten hun QR code laten zien. Dit kan digitaal via de app, maar ook uitgedraaid is een mogelijkheid
 • Andere vormen van bewijs (gele boekje/vaccinatiepapieren etc) zijn niet geldig
 • Om de QR code te kunnen scannen is er een aparte app. Die kan hier worden gedownload door iedereen die controleert.
 • Deze app kan heel makkelijk op een (eigen) device worden gedownload.
 • Deze scan app slaat géén gegevens op met betrekking tot locatie, persoonsgegevens of aantal keer dat er is gescand.
 • Als er in het scherm een groen vinkje verschijnt controleert de scannende persoon het identiteitsbewijs van de gescande persoon. In het scherm van de scannende persoon verschijnt een gedeelte van de persoonsgegevens ter vergelijk. Denk hierbij aan (een gedeelte van) geboortedatum en voorletter van voor- of achternaam. 
 • Als er een rood kruis verschijnt dan heeft de gescande persoon geen geldige QR code en dan mag deze persoon niet worden toegelaten. 
Nieuws Overzicht