Corona Protocol - update 18 December 2021

Het vernieuwde protocol met betrekking tot Corona, is geldig vanaf 18 december 2021. Heb je vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol? Deze kunnen gesteld worden aan Thomas van Klaveren via tvklaveren@live.nl of 06-39588720. De trainer of sectie neemt contact met jou op over uw eigen trainingen of die van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Samenvatting: 

1

ILION OPEN TUSSEN 05:00 EN 17:00

2

TRAINEN IN GROEPEN VAN MAX. 2 OP 1,5M AFSTAND*

3

JEUGDTRAININGEN KUNNEN DOOR

4

KANTINE, TERRAS EN KLEEDRUIMTES GESLOTEN

5

INDOORHAL EN KRACHTHOK GESLOTEN

6

CORONATOEGANGSBEWIJS VOOR TOEGANG WC*

7

WE HOUDEN ONS AAN DE BASIS REGELS

8

OUDERS EN/OF VERZORGERS BUITEN DE HEKKEN

9

BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN EN LAAT JE TESTEN

 

*Alleen geldig voor atleten >18 jaar oud.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes.
 • Was de handen ook met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus
 • Blijf thuis als je een van de (ook milde!) symptomen hebt
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, tenzij dit voor het trainen niet mogelijk is. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Je kan tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek worden, blijf daarom thuis tot 10 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat je het gebruikt.
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en/of bestuursleden op.
 • Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.
 • Wanneer een persoon vaak gewaarschuwd moet worden wanneer deze zich niet aan de regels houdt, kan het bestuur besluiten om de persoon de toegang tot de accommodatie en/of de training te weigeren.

 

Accommodatie regels voor iedereen 

 • De Ilion accommodatie is open tussen 05:00 en 17:00.
 • Ouders en/of verzorgers blijven buiten de hekken en houden ook daar 1,5m afstand.
 • De kantine (Ilionhouse), terras en kleedruimtes zijn gesloten.
 • De wc is toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Iedereen boven de 18 jaar is verplicht deze te tonen wanneer hier naar gevraagd wordt.
 • De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie doet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, deze mag het hesje niet weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine.
 • Het is verboden materialen mee te nemen van de Ilion accommodatie.
 • Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, begeleiding van een atletiekunie gecertificeerde trainer is in alle gevallen vereist.

 

 

 

Trainingsregels binnen trainen 

 • De indoorhal en krachthok zijn gesloten
 • Uitzondering op het sluiten van de indoorhal en krachthok voor topatleten met een NOC*NSF-topsportstatus. (Lijst beschikbaar op aanvraag) 

 

Trainingsregels buiten op de atletiekbaan voor personen vanaf 18 jaar

 • Trainingen vinden plaats tussen 05:00 en 17:00 in een groepje van max. 2 atleten. Dit is exclusief trainer.
 • Tijdens en na het trainen wordt 1,5m afstand gehouden.
 • Het is mogelijk om met meerdere groepjes te trainen op de atletiekbaan zolang deze zeer duidelijk van elkaar gescheiden zijn.

 

Trainingsregels buiten de baan voor personen vanaf 18 jaar

 • Trainingen vinden plaats in een groepje van max. 2 atleten. Dit is exclusief trainer en mag ook na 17:00
 • Tijdens en na het trainen wordt 1,5m afstand gehouden.
 • Meerdere groepjes worden gezien als een groot georganiseerd verband en is niet toegestaan.
 • Trainen met meer dan 2 personen buiten de baan is dus niet mogelijk. Dit is exclusief trainer

 

Trainingsregels buiten op de atletiekbaan voor kinderen tot en met 17 jaar

 • Trainingen vinden plaats tussen 05:00 en 17:00 buiten op de atletiekbaan.
 • Er geldt geen maximale groepsgrote en atleten hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5m afstand te houden.

 

Nieuws Overzicht