Contributie inning Q1 2021

Beste Ilion leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

Ondanks alle Coronaperikelen en de verlengde lockdown, waardoor de trainingen al een geruime tijd in aangepaste vorm plaatsvinden of zelfs zijn vervallen, ziet Ilion zich toch genoodzaakt om de contributie voor het 1e kwartaal te incasseren daar anders de financiële consequenties te groot worden.

Omstreeks 27 januari wordt bij het merendeel van de leden de contributie geïncasseerd voor het eerste kwartaal van 2021. De ervaring leert dat nogal wat mensen het geïncasseerde bedrag niet meteen herkennen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de jaarbijdrage aan de Atletiekunie in één keer bij de contributie van het eerste kwartaal wordt geteld.
Als je het geïncasseerde bedrag niet begrijpt of denkt dat het niet klopt, draai dan niet de incasso terug, maar stuur een mail naar
contributie@ilion.nl. Als het bedrag echt niet klopt, betalen we het teveel betaalde natuurlijk terug.

Informatie over de contributie (zoals de hoogte) is te vinden in het contributie-overzicht. Dit overzicht vind je op onze website (https://www.ilion.nl/index.php?page=Contributie&sid=2). Ook de categorie-indeling voor jeugdleden is daar te vinden https://www.ilion.nl/index.php?page=Jeugd_training&sid=2). Daarnaast kun je de berekening van jouw contributie zien op de factuur die in je eigen Ilion-account staat (te bereiken via de website).

Als je door de Coronacrisis niet in staat bent om de contributie voor het 1e kwartaal te betalen, neem dan met mij contact op via de e-mail: contributie@ilion.nl

Dank voor je begrip en met vriendelijke groeten,

Theo Dijkhuizen
C
ontributie-inning ARV Ilion 
e-mail: 
contributie@ilion.nl

Nieuws Overzicht