Protocol voor alle leden Ilion per 14 oktober


Samenvatting:

1

TRAININGEN KUNNEN DOOR IN DUIDELIJK VAN ELKAAR GESCHEIDEN GROEPEN VAN MAX. 4 PERS.*

2

WE MELDEN ONS VOOR ELKE TRAINING AAN BIJ DE TRAINER

3

WE WASSEN DE HANDEN VOOR EN NA HET TRAINEN

4

MAXIMAAL 30 PERS. IN DE INDOORHAL*

5

KANTINE, KLEEDKAMERS EN TERRAS ZIJN GESLOTEN

6

GEEN OUDERS/VERZORGERS BINNEN DE HEKKEN

7

HOUD 1,5M AFSTAND*

8

WE TRAINEN NIET ZELFSTANDIG

9

WE GAAN DIRECT NAAR ONZE TRAINER

10

WE REIZEN ALLEEN OF MET PERSONEN UIT ONS HUISHOUDEN*

Niet geldig voor personen tot en met 17 jaar


Jeugd tot en met 17 jaar

De nieuwe maatregelen zijn voor deze groep niet geldig. Pupillen en CD-junioren kunnen dus normaal blijven trainen. AB-junioren zullen aangepast moeten trainen indien zij met personen boven de 18 jaar trainen.

 

Personen van 18 jaar of ouder

·       Meld je voor de training aan bij je eigen trainer.

·       Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.

·       Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes;

·       Iedereen traint zo veel als mogelijk buiten. (Dus ook met regen!)

·       Het is verboden om met meer dan 30 personen in totaal in de indoorhal te zijn.

·       Van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 22:00 geldt een maximum van 4 personen per trainingsgroep in de indoorhal. Dit is exclusief trainer.

·       De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie moet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, welke deze niet mag weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine

·       Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.

 

Ilion in de tweede golf (14 oktober 2020)

De afgelopen periode zal het niemand ontgaan zijn dat de besmettingen van het COVID-19 virus sterk zijn toegenomen. Dit is voor het kabinet reden geweest om per woensdag 14 oktober 22:00 strengere regels te introduceren. We waren bij Ilion nog niet eens begonnen om weer normaal te trainen of we zijn weer genoodzaakt om een nieuw protocol te introduceren. Met dit protocol is de hoop dat het voor de vereniging duidelijk wordt welke regels er gelden op dit moment, maar vooral wat er ook wel mag. Één ding is zeker: we mogen nog samen blijven sporten, mits iedereen zich aan de regels blijft houden!

De grootste verandering is dat op de atletiekbaan, in de indoorhal maar ook buiten de baan nog maar getraind mag worden in groepen van maximaal 4 personen, exclusief trainer. Het is belangrijk dat deze groepen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Daarnaast geldt dat in onze indoor hal te allen tijde maar maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Ook zal er een zichtbare corona verantwoordelijke aanwezig zijn die een geel 1,5m veiligheidshesje zal dragen. Hoe dat precies in de praktijk gaat staat hieronder uitgelegd en in de Q&A. Informatie over jouw eigen groep of kind wordt aangeleverd door de eigen trainer of begeleider, naar aanleiding van dit protocol.

Wat mag er wel?

·       Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt zowel de ‘4 personen in groepen’, als de ‘maximaal 30 personen in de hal’ regel niet. Pupillen en CD-trainingen zullen dus relatief onveranderd door gaan.

·       Buiten trainen in groepen van maximaal 4 pers.

·       Massages kunnen door blijven gaan.

Het bestuur vindt het ontzettend jammer dat deze nieuwe maatregelen wellicht ons plezier in het beoefenen van onze mooie sport in de weg kan zitten. Wij vinden het dan ook belangrijk dat, zolang het nog mag, iedereen op de accommodatie kan komen trainen. Dit geldt voor pupil, wedstrijd atleet en loper. Dit kan echter alleen als we ons allen aan de gestelde regels houden. Daar zijn wij allen zelf verantwoordelijk voor. Alleen dan blijft atletiekplezier verzekerd!

 

Het protocol is geldig vanaf 14 oktober 22:00.

Heb je vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol? Deze kunnen gesteld worden aan Thomas van Klaveren (secretaris) via tvklaveren@live.nl of 0639588720. De trainer of sectie neemt contact met jou op over jouw eigen trainingen of die van jouw kind. 

Het Bestuur

 

Protocol Corona Ilion 14-10-2020

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

·      Meld je voor de training aan bij je eigen trainer.

·      Het is niet toegestaan om zelfstandig te trainen op de accommodatie, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.

·      Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Gebruik hiervoor de nieuwe buitenkraantjes.

·   Was de handen ook met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

·       Blijf thuis als je een van de (ook milde!) symptomen hebt.

·       Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.

·       Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor pupillen).

·       Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

·       Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Je kan tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek worden, blijf daarom thuis tot 10 dagen na het laatste contact.

·       Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·       Vermijd het aanraken van je gezicht.

·       Schud geen handen.

·       Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat je het gebruikt.

·       Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.

·       Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en/of bestuursleden op.

·       Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.

·       Wanneer een persoon vaak gewaarschuwd moet worden wanneer deze zich niet aan de regels houdt, kan het bestuur besluiten om de persoon de toegang tot de accommodatie en/of de training te weigeren.

 

Accommodatie regels voor iedereen

·       Iedereen traint zo veel als mogelijk buiten. (Dus ook met regen!)

·       Het is verboden om met meer dan 30 personen in totaal in de indoorhal te zijn.

·       Van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 22:00 geldt een maximum van 4 personen per trainingsgroep in de indoorhal. Dit is exclusief trainer.

·     De eerste trainer, coach of begeleider op de accommodatie moet een geel 1,5m veiligheidshesjes aan. Bij vertrek dient dit hesje doorgegeven te worden aan een andere trainer, deze mag het hesje niet weigeren. Wanneer deze trainer de laatste op de baan is moet deze het hesje terug hangen in het halletje voor de kantine.

·       Het krachthok is toegankelijk voor maximaal 4 personen tegelijkertijd. De krachthokcommissie maakt hiervoor een schema die bindend is.

·       Het is verboden materialen mee te nemen van de Ilion accommodatie.

·       De kantine en terras van Ilion (Ilionhouse) blijft tot nadere berichtgeving gesloten. (Koffie halen is er dus niet bij)

·       De kleedruimtes blijven tot nadere berichtgeving gesloten.

·       Het loopverkeer op de accommodatie wordt aangegeven door middel van duidelijke pijlen op de grond.

·       Ouders/verzorgers komen niet binnen de hekken.

·       Niet leden dienen zich te registeren door middel van de QR-code aan het hek bij binnenkomst.

 

Trainingsregels personen 18 jaar en ouder.

·       Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.

·     Buiten op de atletiekbaan traint ook iedereen in duidelijk van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer. Dit geldt ook voor trainingen buiten de Ilion accommodatie.

 

Regels omtrent reizen voor iedereen

·       Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van Ilion op zodat de trainers rekening kunnen houden met de toestroom.

·       Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.

·       Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

·       Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.

·       Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.

·       Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.

·       Ga voordat je vertrekt, thuis naar het toilet.

·       Reizen buiten de regio Haaglanden wordt afgeraden.

·       Verlaat direct na de training de accommodatie. Ga direct naar huis, zonder enige tussenstop.

 

Regels voor medische behandelingen

Voor behandelingen in het fysiohok van de vereniging gelden dezelfde regels als voor contact beroepen. Er geldt onder andere:

·       Alleen behandeling op afspraak.

·       Maximaal 2 personen in het massage hok. Personen tot en met 17 jaar niet meegeteld.

·       Registratieplicht.

·       Mondkapjes plicht voor behandelaar en klant.

 

Q&A

 

Ouders

-        Verandert er iets voor de trainingen van mijn kind?

Nee, niet ten opzichte van 29 september. De sectie jeugd zal hierover indien nodig meer informatie verschaffen

 

-        Mag ik even naar de wc als ik op mijn kind wacht?

Nee, ouders en/of verzorgers mogen niet op de accommodatie komen.

 

Atleten

-        Mag ik naar de wc tijdens het trainen?

Ja. Probeer het wel te voorkomen door van tevoren thuis naar de wc te gaan. Was na gebruik van de wc je handen.

 

-        Moet ik in een groep van 4 personen 1,5m afstand houden?

Ja, 1,5m afstand houden geldt te allen tijde voor personen vanaf 18 jaar.

 

Trainers

-        Waar kan ik het gele 1,5m veiligheidshesje vinden?

In het halletje voor de kantine hangt aan de kapstok een vestje. Bovenop de kapstok staat ook een doos met nieuwe vestjes.

 

-        Ik ben de eerste trainer op de accommodatie dus ik moet het gele 1,5m veiligheidsvestje aan. Moet ik nu politie agent gaan spelen?

Nee. Het hesje in een teken dat wij nagedacht hebben over onze regels. Het hebben van een aanwijsbare verantwoordelijk op de accommodatie is hier onderdeel van. Het is belangrijk dat wanneer je het hesje draagt je extra oplet dat iedereen zich aan de regels houdt en dat je benaderbaar bent voor vragen en/of opmerkingen. Voor de antwoorden mag je verwijzen naar het protocol en voor acute vragen mag altijd contact worden opgenomen met de verantwoordelijke binnen het bestuur (Thomas van Klaveren, 0639588730 of tvklaveren@live.nl)

 

-        Ik ben klaar met training geven en ik wil naar huis, wat moet ik met mijn gele 1,5m veiligheidshesje doen?

Ben je niet de laatste trainer op de baan? Geef het vestje dan door aan een andere trainer, deze mag het veiligheidsvestje niet weigeren.

Ben je wel de laatste trainer op de baan? Hang het hesje weer terug in het halletje voor de kantine.

 

-        Ik heb een groep van 30 atleten, mag ik nog training komen geven

Ja, de groepen dienen opgedeeld te worden in groepen van maximaal 4 personen. Deze groepen dienen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De groepen mogen niet met elkaar gemixt worden. Er geldt geen maximum van 4 of 30 personen in totaal buiten op de atletiekbaan.

 

-        Ik wil voor de training begint een kopje koffie halen in de kantine, mag dat?

Nee, de kantine is dicht en de uitgifte van drank en voedsel is verboden.

 

-        Ik ben met 4 atleten op de baan, mag ik er dan bij staan?

Ja, je mag bij de groep gaan staan. Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.

 

-        Ik geef training aan een groep van 17-jarigen en 18-jarigen, geldt de maximaal 4 personen regel ook in dat geval?

Ja. Al zit er maar een enkele 18-jarige in jouw groep, dan geldt de regel: Trainingen vinden plaats in duidelijke van elkaar gescheiden groepen van maximaal 4 personen. Dit is exclusief trainer.

 

Corona maatregelen Overzicht