COVID-19 Protocol voor C en D-Junioren (10 mei 2020)

Jeugd 13 tot en met 18 (junioren C, D, B en A1)

Iedereen houdt zich aan de algemene veiligheids-, hygiëne-, accommodatie en reisregels.

Alle trainingen van atleten 13 tot en met 18 jaar worden per 7 mei 2020 hervat conform oorspronkelijk schema.

De volgende specifieke regels worden in acht genomen:

Specifieke veiligheids- en hygiëneregels

·       Kinderen van 13 tot en met 18 jaar houden 1,5m afstand tot anderen.

·       Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling niet 1,5m te houden.

·       Atleten en trainers dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen (bij symptomen of ziekte blijf thuis!). Dit is voor de fysieke veiligheid van atleet en trainer

·       Het gebruik van materialen wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt.

·       Trainers zorgen ervoor dat materialen na gebruik door de groep ontsmet worden.

 

Specifieke regels jeugd 13-18 jaar:

1.     Rondom de training CD Junioren:

a.     Ouder(s)/Verzorger(s) en niet-trainende personen komen niet op het terrein (dus niet voorbij de hekken);

b.     Trainende jeugdleden worden voor het hek afgezet door hun ouder(s)/verzorger(s) en worden daar na de training ook weer opgehaald;

c.     Alleen trainende jeugdleden die op de fiets komen, kunnen hun fiets binnen de hekken stallen.

d.     CD junioren worden in 2 groepen onderverdeeld waarbij de ene groep op dinsdag zal trainen en de andere op donderdag.

e.     Specialisatie trainingen zullen op aangeven van de trainer doorgang vinden.

 

2.     Tijdens de training CD junioren:

a.     Trainers houden bij het instructie geven 1,5m afstand van trainende jeugdleden;

b.     Voor leeftijdsgroepen van 13 tot en met 18 worden oefeningen gedaan waarbij 1,5m in acht wordt genomen.

c.     Een groep beweegt gezamenlijk van de ene oefening naar de volgende zonder door of langs een andere groep te gaan. Mocht dit niet anders kunnen, dan zullen de groepen minimaal 1,5m afstand bewaren tot elkaar bij het passeren.

d.     Trainers proberen volgorde oefeningen dusdanig te maken en op de baan te plaatsen zodat de groepen niet door of bij elkaar hoeven te komen, noch van dezelfde leeftijdsgroep noch van de sectie baan.

 

3.     Rondom de training B en A1 junioren

Algemeen protocol ‘Verantwoordelijk Atletieksport _24042020’, overlegd vanuit de Atletiekunie is leidend in de te nemen maatregelen. Er wordt verwacht dat iedere trainer en atleet het protocol in acht neemt tijdens het beoefenen van de atletieksport.

a.     Het huidige schema trainingen AB junioren kan conform huidige planning in stand blijven

b.     Het is niet toegestaan om aanwezig te zijn op de baan wanneer de trainingen van pupillen of CD junioren plaats vinden

c.     Houd je aan het hier onderstaand schema met tijd vakken (er kan alleen ‘s avonds getraind worden)

d.     De trainers zijn eindverantwoordelijk voor het volgen van de geldende richtlijnen/schema, waarbij van de trainers wordt verwacht dat zij zelfstandig voor de eigen trainingsgroepen zorg dragen dat dit wordt nageleefd.

 

Tijden tabel voor trainingen (tijden zijn bindend).

Corona maatregelen Overzicht