COVID-19 Protocol voor Pupillen (10 mei 2020)


Jeugd tot en met 12 jaar (mini’s en pupillen)

Iedereen houdt zich aan de algemene veiligheids-, hygiëne-, accommodatie en reisregels!

Alle pupillen trainingen zijn per woensdag 29 april 2020 hervat conform oorspronkelijk schema.

BELANGRIJK

1

GEEN OUDERS/VERZORGERS BINNEN DE HEKKEN

2

HOUD 1,5M AFSTAND

3

WE GEVEN GEEN HAND

4

WE GAAN VAN TEVOREN THUIS NAAR HET TOILET

5

WE GAAN DIRECT NAAR ONZE TRAINER

6

WE WASSEN THUIS DE HANDEN NA HET TRAINEN

7

WE DOUCHEN THUIS NA HET TRAINEN

 

De volgende specifieke regels worden in acht genomen:


Specifieke veiligheids- en hygiëneregels 

·       Personen van 13 jaar en ouder houden 1,5 m afstand tot anderen.

·       Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling niet 1,5m in acht te nemen.

·       Atleten en trainers dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen (bij symptomen of ziekte blijf thuis!). Dit is voor de fysieke veiligheid van atleet en trainer.

·       Het gebruik van materialen wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt.

·       Na de training dienen trainers en trainende jeugdleden bij thuiskomst 20 seconden hun handen te wassen.

Specifieke regels jeugd tot en met 12 jaar

1.     Rondom de training – Mini’s en Pupillen:

a.     Ouder(s)/Verzorger(s) en niet-trainende personen komen niet op het terrein (dus niet voorbij de hekken);

b.     Trainende jeugdleden worden voor het hek afgezet door hun ouder(s)/verzorger(s) en worden daar na de training ook weer opgehaald;

c.     Alleen trainende jeugdleden die op de fiets komen, kunnen hun fiets binnen de hekken stallen.

d.     Pupillen training vindt conform oorspronkelijke dagen plaats op maandag en woensdag (en mini’s enkel op woensdag), maar groepen zullen verschillende start en eind tijden kennen en de training zal 1 uur duren:

Groep

Ontvangst tijd (Bij hek vanaf)

Begin les om

Einde les/terug bij hek

Mini’s

15:50

16:00

17:00

Pupillen C

17:05

17:15

18:15

Pupillen B

17:15

17:25

18:25

Pupillen A1

17:25

17:35

18:35

Pupillen A2

17:35

17:45

18:45

 

e.     Kom niet eerder dan de bovengenoemde ontvangsttijden.

f.      Broertjes/zusjes van trainende jeugdleden die in een hogere groep zitten, kunnen op hetzelfde tijdstip bij het hek opgevangen worden waar ze op hun trainer kunnen wachten.

g.     Iedere groep wordt bij het hek door hun trainer opgehaald en naar een vaste startplek op het terrein gebracht.

h.    Ouder(s)/verzorger(s) blijven bij het ophalen in hun auto zitten en laten indien op de fiets een straal van 10m vrij rond te opening van het hek.

 

2.     Tijdens de training – mini’s en pupillen

a.     Alle trainers en trainende jeugdleden voorkomen te allen tijde fysiek contact. Trainende Jeugdleden tot en met 12 jaar hoeven dat in principe niet.

b.     Trainers houden bij het instructie geven 1,5m afstand van trainende jeugdleden;

c.     Een groep beweegt gezamenlijk van de ene oefening naar de volgende zonder door of langs een andere groep te gaan. Mocht dit niet anders kunnen, dan zullen de groepen minimaal 1,5m afstand bewaren tot elkaar bij het passeren.

d.     Trainers proberen volgorde oefeningen dusdanig te maken en op de baan te plaatsen zodat de groepen niet door of bij elkaar hoeven te komen, noch van dezelfde leeftijdsgroep noch van de sectie baan.

 

 

Corona maatregelen Overzicht