COVID-19: Algemeen protocol voor alle leden (11 mei 2020)

Ilion gaat weer open voor iedereen. In dit artikel lees je het algemene protocol voor alle leden. Op de Corona pagina staan verdere details per sectie.

Samenvatting:

1

TRAININGEN BEGINNEN WEER, ZO GOED MOGELIJK OP NORMALE TIJDEN VANAF 11 MEI

2

WE MELDEN ONS VOOR ELKE TRAINING AAN BIJ DE TRAINER

3

KANTINE, HAL EN KLEEDKAMERS BLIJVEN GESLOTEN

4

GEEN OUDERS/VERZORGERS BINNEN DE HEKKEN

5

HOUD 1,5M AFSTAND

6

WE GEVEN GEEN HAND

7

WE GAAN VAN TEVOREN THUIS NAAR HET TOILET

8

WE GAAN DIRECT NAAR ONZE TRAINER

9

WE WASSEN DE HANDEN VOOR EN NA HET TRAINEN

10

WE REIZEN ALLEEN OF MET PERSONEN UIT ONS HUISHOUDEN

 

De tijden tabel voor trainingen is bindend, er is geen ruimte voor eigen interpretatie.
Tijdsindeling

Ilion weer open voor iedereen

Twee weken geleden kregen wij nog het goede nieuws dat de jeugd weer mocht gaan sporten. Afgelopen week hebben we dan eindelijk te horen gekregen dat iedereen weer mag komen. Hier zijn wij natuurlijk geweldig blij mee, want iedereen staat weer te popelen om te mogen beginnen. 

Dat we weer mogen beginnen betekent niet dat we weer terug kunnen naar normaal. Door de inmiddels welbekende 1,5m regel kan nog niet iedereen tegelijkertijd op de Ilion accommodatie terecht. Hiervoor is er in overleg met trainers en secties een mooi schema tot stand gekomen, waarbij het uitgangspunt was dat iedereen weer minimaal één keer in de week kan komen trainen bij Ilion. 

Voor de Pupillen en Junioren CD verandert er niks, maar voor de andere groepen is er rekening gehouden dat iedereen gezellig met de hele groep kan komen trainen. Weliswaar op 1,5 afstand.

Dit document betreft de tweede fase van het opschalen van de trainingen. Deze regels worden dus gaandeweg verder aangepast, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM en de Atletiekunie. Onderstaande regels zijn van toepassing per maandag 11 mei tot nadere berichtgeving, tenzij anders aangegeven. Er wordt op de volgende zaken ingegaan: 

·       Algemene regels;

·       recreanten en loopgroepen;

·       jeugd tot en met 12 jaar (pupillen);

·       jeugd 13 tot en met 18 (junioren C, D, B en A1);

·       en topsport en specialisatie trainingen.

Vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol kunnen gesteld worden via secretaris@ilion.nl of neem contact op met je eigen trainer.

Algemene regels.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

·       Meld je voor de training aan bij je eigen trainer, jij meldt daarbij wanneer jij of personen in jouw huishouden symptomen heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

·       Het is niet toegestaan om individueel te trainen, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.

·       De tijden tabel voor trainingen is bindend, er is geen ruimte voor eigen interpretatie.

·       Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt.

·       Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.

·       Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).

·       Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

·       Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Je kan tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, blijf daarom thuis tot 14 dagen na het laatste contact.

·       Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·       Was voorafgaand en afsluitend aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.

·       Was de handen ook met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

·       Vermijd het aanraken van je gezicht.

·       Schud geen handen.

·       Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. Atleten tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

·       Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat iemand anders ze gebruikt.

·       Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.

·       Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.

·       Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.

·       Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de

veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.

 

Accommodatie regels voor iedereen

·       Iedereen traint buiten. (Dus ook met regen!) 

·       Het krachthok is alleen toegankelijk voor topsporters.

·       Gebruik alleen materialen welke noodzakelijk zijn voor uitoefening van een onderdeel (bijv. hark bij verspringen of horde bij hordelopen)

·       Het is verboden materialen mee te nemen van de Ilion accommodatie.

·       De indoorhal is tot nadere berichtgeving gesloten i.v.m. aanleg nieuwe vloer.

·       De indoorhal is na de verbouwing alleen toegankelijk voor trainers. Berichtgeving hierover volgt t.z.t.

·       De kantine van Ilion (Ilionhouse) blijft tot nadere berichtgeving gesloten.

·       De kleedruimtes blijven tot nadere berichtgeving gesloten.

·       Het loopverkeer op de accommodatie wordt aangegeven door middel van duidelijke verkeersborden.

 

Regels omtrent reizen voor iedereen

·       Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de club op zodat we rekening kunnen houden met de toestroom.

·       Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.

·       Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

·       Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.

·       Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.

·       Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.

·       Ga voordat je vertrekt, thuis naar het toilet.

·       Reizen buiten de regio haaglanden wordt afgeraden.

·       Verlaat direct na de training de accommodatie. Ga direct naar huis, zonder enige tussenstop.

Nieuws Overzicht